Бербатов се оказа прав: Последният Изпълком е незаконен!

Последното заседание на Изпълкома на БФС е незаконосъобразно. Това става ясно от решение на Агенцията по вписванията, която е отказала регистрация на обявения от БФС редовен конгрес, който бе насрочен за март 2022 година. По този начин става ясно, че всички решения на Изпълкома на футболната централа, който бе проведен миналата седмица, също са незаконосъобразни. Затова нещо алармираха вече от екипа на Димитър Бербатов преди няколко дни.

„Отказвам обявяване по следните актове: Покана за свикване на общо събрание на членовете на ЮЛНЦ в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на Български футболен съюз“, се казва в решението на Агенцията.

В мотивите за отказа се посочва, че заседанието на Изпълкома не е свикано от лицето, което представлява БФС в момента, а именно Михаил Касабов. „В случая представената към заявлението покана за свикване на заседание на ИК не е подписана от вписания представляващ сдружението, както и не са налице данни лицето подписало поканата да е упълномощено от надлежен представител да свиква заседание на ИК“, се казва в мотивите. 

Поканата е подписана от Борислав Михайлов, въпреки че той все още не е вписан като представляващ дружеството. Също така се посочва, че няма доказателство за покана към Петър Величков, който също е действащ член на изпълкома. Протоколът пък показвал, че заседанието е започнало в 14:03 часа, а не в 15:00 часа, за когато е било свикано.

Агенцията по вписванията намира и други пропуски в документацията като неприложени пълномощни от членовете, които са упълномощили други свои колеги да ги представляват. “Посочените по-горе нередностите са извън обхвата на чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, доколкото не се касае за липсващ документ или държавна такса, а до незаконосъобразно проведено заседание на ИК“, се казва в заключението на Агенцията.

Все пак Агенцията дава 7-дневен срок за обжалване на решението си.