Миньор Пк избира днес ново ръководство

Управителният съвет на СНЦОП "ФК Миньор" Перник променя мястото на насроченото за днес отчетно-изборно общо събрание на сдружението. Заради обществено обсъждане на бюджета на община Перник , събранието на сдружението ще се проведе в Двореца на културата.

Ще бъдат приети нови членове на сдружението. Ще бъде направен отчет на Управителния съвет и на контрольора за дейността му. Ще се измени и допълни уставът на организацията и ще се избере нов Управителен съвет.