Търговският регистър отново отказа да впише Михаил Касабов

Търговският регистър на този етап отказва да впише Михаил Касабов като изпълняващ длъжността президент на БФС. Причина за това са липса на всички подписи под протокола от членовете на Изпълнителния комитет, който заседава на 6 декември, става от публично достъпния документ публикуван в Търговския регистър.

Регистърът е изпратил указания, с които изисква нов документ, в който да присъстват подписите, както и пълномощните на членовете, които на се присъствали лично.

Вписването на Михаил Касабов ще се осъществи само, след като всички необходими документи бъдат внесени в Търговския регистър.