Боби Михайлов внесе жалба в съда срещу Търговския регистър

Борислав Михайлов, който подаде оставката си като президент на БФС през декември, е внесъл жалба в Софийския градски съд срещу решение на служител от Търговския регистър.

Според наличния документ повод е отказът преди седмица на ТР да впише поканата за извънреден Конгрес на 15 март. Изпълкомът през декември прие оставката на Михайлов и насрочи дата за избор на нов президент. Конгресът в средата на март продължава да е застрашен, ако въпросът не се реши в близките дни.

„Моля решаващият състав да има предвид, че съгласно константата съдебна практика, Търговският регистър /респ. Агенцията по вписванията/ не могат да действат като съдебна инстанция при проверка на заявените за обявяване обстоятелства”, гласи част от входираната жалба.

„Предвид на всичко изложено по-горе моля да приемете, че са налице предпоставките за обявяване в ТРРЮЛНЦ на заявената за обявяване покана за свикване на ОС /конгрес/ на БФС, да уважите жалбата и да отмените отказа на Агенцията по вписванията”, се казва в заключение в жалбата.